จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด

330,626

ถึงเวลา

ร่วมแสดง จุดยืน


#หยุดสร้างความแตกแยก

#หยุดทำร้ายสังคมไทย

#หยุดทำลายแผ่นดินเกิด

#ร่วมปกป้องชาติศาสน์กษัตริย์

#SAVEแผ่นดินไทย

#SAVEสถาบัน