คุณกำลังถูก
ปลุกปั่น
อยู่หรือไม่?
คุณรู้หรือไม่ว่า..
Fake News
สามารถสร้างความเข้าใจผิดได้ขนาดไหน?
สถิติการสร้าง FAKE NEWS บนโลกออนไลน์
มีมากถึง 12,964,044 ข้อความ
(1 พ.ย 62 - 31 ส.ค 63)
คุณเคยเห็นข่าวเหล่านี้หรือไม่?
คุณเคยเห็นข่าวเหล่านี้หรือไม่?
เขื่อนกักเก็บนํ้า
เป็นสิ่งที่ล้าหลัง?
เขื่อนกักเก็บนํ้า
เป็นสิ่งที่ล้าหลัง?
เขื่อนพระราชดำริ
คือสิ่งล้าหลัง
ประเทศเจริญแล้วเขาทุบเขื่อนทิ้งกันหมดแล้ว
ต่างประเทศรู้ไหมว่าเขาทำกับเขื่อนแบบนั้น เขาทุบครับ!
ทุบทิ้งหมดเลย! เพราะว่าอะไร? ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว
แม่นํ้าจะมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และใช้ทรัพยากรพอกันได้
ก็คือวัฏจักรทางธรรมชาติของมัน  ไม่ใช่การกักเก็บไว้
เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง
ข้อเท็จจริง
เขื่อนและอ่างเก็บนํ้าพระราชดำริในไทย
สร้างขึ้นเพื่อทำการ #ชลประทานให้ชาวบ้าน
ได้มีนํ้ากินนํ้าใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี
ในสหรัฐอเมริกามีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณ
84,000 เขื่อนทั่วประเทศ หน้าที่มีตั้งแต่กักเก็บนํ้า
ชะลอกระแสนํ้า ทำการชลประทาน ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้
มีการวางแผน
และจงใจนำเสนอ
ข่าวบิดเบือน
ที่ตั้งใจทำให้เกิด
ความเข้าใจผิด
และโกรธแค้น
แสดงความคิดเห็น
ด้วยคำหยาบคาย
สร้างความแตกแยก
สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการปลุกปั่น
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการปลุกปั่น
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
จนท้ายที่สุด
อาจสร้างความแตกแยกในสังคม
คนรุ่นใหม่
ทันสมัยเรื่องออนไลน์
อาจเชื่อทุกอย่างที่ได้เห็น
พ่อ-แม่
อาจคิดต่าง
แต่ทุกอย่างล้วนมาจากความห่วงใย
จนท้ายที่สุด
อาจสร้างความแตกแยกในสังคม
คนรุ่นใหม่
ทันสมัยเรื่องออนไลน์
อาจเชื่อทุกอย่างที่ได้เห็น
พ่อ-แม่
อาจคิดต่าง
แต่ทุกอย่างล้วนมาจากความห่วงใย
หากเรากำลังเจอสิ่งเหล่านี้
คุณอาจกำลัง
ตกเป็นเหยื่อ
ของการ ปลุกปั่น
แล้วพวกเขา
ทำสิ่งเหล่านี้
ทำไม?